Rousseau: Samotność i wspólnota

Rousseau Samotno i wsp lnota Nie jest to monografia o Rousseau w tym sensie e nie relacjonujemy ani jego biografii ani nie analizujemy ca okszta tu jego tw rczo ci w jej historycznych kolejach ani tym bardziej nie omawiamy li

 • Title: Rousseau: Samotność i wspólnota
 • Author: Bronisław Baczko
 • ISBN: 9788374539234
 • Page: 451
 • Format: Hardcover
 • Nie jest to monografia o Rousseau, w tym sensie, e nie relacjonujemy ani jego biografii, ani nie analizujemy ca okszta tu jego tw rczo ci w jej historycznych kolejach, ani tym bardziej nie omawiamy literatury przedmiotu Usi owali my dokona tematyzacji dzie a Jana Jakuba, uchwyci jedno zawartego w tym dziele wiatopogl du, nie jako systemu tez i rozwi za , lecz j Nie jest to monografia o Rousseau, w tym sensie, e nie relacjonujemy ani jego biografii, ani nie analizujemy ca okszta tu jego tw rczo ci w jej historycznych kolejach, ani tym bardziej nie omawiamy literatury przedmiotu Usi owali my dokona tematyzacji dzie a Jana Jakuba, uchwyci jedno zawartego w tym dziele wiatopogl du, nie jako systemu tez i rozwi za , lecz jako struktury napi i problem w Nie jest to r wnie ksi ka tylko o wiatopogl dzie Rousseau Trzeba by o mianowicie, ryzykuj c prowizoryczno i schematyzm, podj pr b odtworzenia og lniejszych problem w O wiecenia jako formacji intelektualnej i zarysowania jej dynamiki Trzeba by o wreszcie przynajmniej zasygnalizowa konieczno spojrzenia na dzie o Jana Jakuba w spos b swoi cie retrospektywny przez pryzmat rozmaitych russoizm w, kt re z niego czerpa y inspiracje przedmowa

  One thought on “Rousseau: Samotność i wspólnota”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *