Mantık ve Diyalektik

Mant k ve Diyalektik Bu kitap mant n ilerleyi ini evrenin ba nt l bir b t n oldu una ili kin tasar mlar n ve d ncelerin ok eski zamanlardan gelen b y k sarmal zerinde zetliyor nsan n b t n tarihsel eylemi eninde sonund

 • Title: Mantık ve Diyalektik
 • Author: Aydın Çubukçu
 • ISBN: 9789757837220
 • Page: 229
 • Format: Paperback
 • Bu kitap, mant n ilerleyi ini, evrenin ba nt l bir b t n oldu una ili kin tasar mlar n ve d ncelerin ok eski zamanlardan gelen b y k sarmal zerinde zetliyor nsan n b t n tarihsel eylemi, eninde sonunda bir ba nt y koparmak ve bir yenisini yaratmak olarak yal nla t r labilir ama kendi eylemiyle gittik e daha ba nt l ve b t nsel k ld bu d nya, ona, ncedeBu kitap, mant n ilerleyi ini, evrenin ba nt l bir b t n oldu una ili kin tasar mlar n ve d ncelerin ok eski zamanlardan gelen b y k sarmal zerinde zetliyor nsan n b t n tarihsel eylemi, eninde sonunda bir ba nt y koparmak ve bir yenisini yaratmak olarak yal nla t r labilir ama kendi eylemiyle gittik e daha ba nt l ve b t nsel k ld bu d nya, ona, nceden ve d ar dan bu haliyle verilmi gibi g r n r.Yabanc la man n en y ksek bi imi, metafizik, buradan do ar Bu y zden bu kitap tepe st duran soyut evrensel d nce deki ya da insan ve tarih d maddi d nya daki diyalekti i de il, tarih ve toplum i indeki insan n ili kilerinde ayaklar zerine dikilmi bir diyalekti i anlamaya al yor.

  One thought on “Mantık ve Diyalektik”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *