Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanp nar Her iki d nya sava n n deneyimlerini ya am bir sanatk r d n r ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanp nar bu ok y nl ki ili iyle yk roman deneme monografi yaz n ele tirisi ve tarihi ala

 • Title: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Author: Abdullah Uçman Handan İnci
 • ISBN: 9789751735119
 • Page: 482
 • Format: Hardcover
 • Her iki d nya sava n n deneyimlerini ya am bir sanatk r, d n r ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanp nar 1901 1962 , bu ok y nl ki ili iyle yk , roman, deneme, monografi, yaz n ele tirisi ve tarihi alanlar nda yap tlar kaleme alan ve bu yap tlar yla edebiyat ve k lt r d nyam zda ayr cal kl bir yer edinen ki iliktir.Eserlerinde ba l ca XIX y zy ldan itibaren topluHer iki d nya sava n n deneyimlerini ya am bir sanatk r, d n r ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanp nar 1901 1962 , bu ok y nl ki ili iyle yk , roman, deneme, monografi, yaz n ele tirisi ve tarihi alanlar nda yap tlar kaleme alan ve bu yap tlar yla edebiyat ve k lt r d nyam zda ayr cal kl bir yer edinen ki iliktir.Eserlerinde ba l ca XIX y zy ldan itibaren toplum hayat m zda ortaya kan Bat l la ma s reciyle birlikte, iki y zy ld r ya anan maddi manevi de erler at mas ve k lt r buhran n konu alan Tanp nar, yeni ku aklar taraf ndan da yeniden ke fedilmekte ve b y k bir ilgiyle okunmakta, yeni bak a lar ve y ntemlerle hakk nda yeni yorumlar yap lmaktad r Bir fikir ve k lt r adam olarak gerek ya arken gerekse de ld kten sonra uzun bir s re geni kesimlerce pek anla lamayan Tanp nar, zellikle 70 li y llar n kimlik aray i indeki karma k ortam nda deta bir kay p hazine gibi yeniden bulgulanm t r.Kitapta Tanp nar n hayat hik yesinden ba layarak airli i ve iir hakk ndaki d nceleri, ba ta Huzur ve Mahur Beste olmak zere yk ve romanc l ile edebiyat tarih ili i, birk s m Bat l air, ressam ve musiki inaslarla ili kisi, divan edebiyat na bak , Yahya Kemal le olan dostlu u, stanbul, Bursa ve Paris e bak , dili ve slubu, yap tlar ndaki baz felsefi ve metafizik problemlerle iir, yk ve romanlar nda yer alan birtak m temalar etraf nda, de i ik hacimde toplam otuz yaz yer almaktad r.

  One thought on “Ahmet Hamdi Tanpınar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *