Roman o knjigah

Roman o knjigah Eden najvidnej ih sodobnih slovenskih pisateljev Marjan Ro anc razmi lja in pi e v tem besedilu o avtorjih in knjigah doma ih in tujih ki so tako ali druga e oblikovale njegovo ivljenje nekatere pa

 • Title: Roman o knjigah
 • Author: Marjan Rožanc
 • ISBN: 9789616332286
 • Page: 228
 • Format: Hardcover
 • Eden najvidnej ih sodobnih slovenskih pisateljev Marjan Ro anc razmi lja in pi e v tem besedilu o avtorjih in knjigah, doma ih in tujih, ki so tako ali druga e oblikovale njegovo ivljenje, nekatere pa prav usodno posegle vanj V vrsti teh pisateljev so Bevk, Thompson, mrzel, Elgels, Balzac, Camus, D Smole, Kocbek, Unamuno, Kierkegaard, Chardin in Henry Miller Besedilo sEden najvidnej ih sodobnih slovenskih pisateljev Marjan Ro anc razmi lja in pi e v tem besedilu o avtorjih in knjigah, doma ih in tujih, ki so tako ali druga e oblikovale njegovo ivljenje, nekatere pa prav usodno posegle vanj V vrsti teh pisateljev so Bevk, Thompson, mrzel, Elgels, Balzac, Camus, D Smole, Kocbek, Unamuno, Kierkegaard, Chardin in Henry Miller Besedilo sega ez esejisti ne robove k izvirni love ki izku nji in je oblikovano kot svojevrstna dokumentarna proza Pisatelj se dotika celo bistvenih vpra anj lovekove eksistence, bodisi v eti nem, socialnem ali eroti nem smislu.

  One thought on “Roman o knjigah”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *